Ihmisten ilmoille!

Kohdataan ihmisten ilmoilla!
Tervetuloa mukaan osallistumaan, yhteistyökumppaniksi ja vapaaehtoistoimintaan!Tarvitsetko tukea, apua tai arjen kanssakulkija?
Tule osallistumaan, tuomaan omaa osaamistasi muiden iloksi tai auttamaan.Mietitään yhdessä, miten haluat olla mukana toiminnassa. Meillä myös koulutetaantoimintaan.
Toiminnan lähtökohtana ovat alueella jo olemassa oleva toiminta, hyväksi koetuttoimintatavat, tarpeet ja toiveet sekä ihmisen voimavarat ja mielenkiinnon kohteet.Vapaaehtoistoiminnalla vahvistetaan ja helpotetaan huhtasuolaisten ikäihmisten japitkään työelämästä poissa olleiden henkilöiden jokapäiväistä arkea. Järjestämmeohjattua toimintaa ja tapahtumia, jotka tukevat yhteistä hyvinvointiamme, arkea,helpottavat yksinäisyyden tunnetta, itsenäistä asioiden hoitoa ja lisäävät IT-taitoja.

Löydät meidät myös Facebookista